Wedstrijdreglement: Algemene voorwaarden en privacybeleid

 

 1. Voorwaarden & Condities
  1. Terugbetalingsperiode voor Jupiler Blue: De activering loopt van 00:01 CEST op 8 mei 2024 tot 23:59 CEST op 30 juni 2024 bij Belgische retailers.
  2. Terugbetalingsperiode voor deelname aan Jupiler 0.0 op de Europa Cup (nog te bevestigen): De activatie loopt van 00:01 CEST op 14 juni 2024 tot 23:59 CEST op 14 juli 2024 bij Belgische retailers.
  3. Terugbetalingsperiode deelname voor Corona 0.0 en Corona Extra op de Olympische Spelen (nog te bevestigen): De activatie loopt van 26 juli 2024 om 00:01 CEST tot 14 augustus 2024 om 23:59 CEST, enkel bij Belgische retailers.
  4. Restitutie deelnameperiode voor Corona 0.0 en Corone Extra tijdens de "Heat Waves" (nog te bevestigen).

 

1 Organisatie 

De Activatie wordt georganiseerd door InBev Belgium S.R.L., Industrielaan 21, 1070    Cashback op de volgende merken: Jupiler Blue, Jupiler 0.0    ,     Corona Extra     en     Corona     Cero  Brussel, hierna de "Organisator" genoemd.

 

 

2 Korte beschrijving van de wedstrijd en terugbetaling

Korte beschrijving: Bij aankoop van een Jupiler Blue-pack of -pack, een Jupiler 0.0-pack of een Corona Extra / Corona Cero-mandje, moet de consument (18 jaar of ouder) de QR-code scannen die in de winkel aanwezig is op het materiaal dat hem in staat stelt deel te nemen aan deze Activatie door de nodige informatie in te vullen die wordt gevraagd op het Cashback-platform.

 

 1. Activeringsperiode:

 

 1. Aankoop is vereist. Bewaar een gespecificeerd ontvangstbewijs met de tijd en datum van de aankoop voordat u naar binnen gaat, maar tijdens de activeringsperiode, aangezien dit nodig kan zijn voor validatie en voor ontvangers en/of bezoekers om hun terugbetaling te ontvangen. Internettoegang, een mobiele telefoon en een geldig e-mailadres zijn vereist.

 

 1. Houd er rekening mee dat hoewel we u willen aanmoedigen om deel te nemen en te genieten van de voordelen van activering, we geloven in verantwoorde consumptie van onze producten. Koop niet meer producten dan u redelijkerwijs kunt gebruiken of consumeren, alleen maar om deel te nemen aan deze Activering.

 

 1. Om mee te doen: Koop een deelnemend product (zie clausule 7 voor een lijst met deelnemende SKU's), scan de QR-code op de hardware in de winkel en vul het online formulier in met uw gegevens (leeftijd, telefoonnummer, aankoopbewijs en bankrekeninggegevens).

 

 1. Deelnemende producten zijn de Jupiler Blue-, Jupiler 0.0-, Corona Extra- en Corona 0.0-packs in de volgende SKU's: 
  1. JUPILER BLAUW BLIK 6X33CL
  2. JUPILER 0.0 KOUDE GRIP 6x33CL
  3. JUPILER 0.0 BLIK 12x35,5CL
  4. JUPILER 0.0 KOUDE GRIP 4x50CL
  5. EXTRA CORONA FLES 6X33CL
  6. CERO CORONA FLES 6X33CL

 

 1. Maximaal 1 inzending per persoon per week gedurende de gehele activeringsperiode. Een gespecificeerd ontvangstbewijs per invoer moet de tijd en datum van aankoop bevatten, die vóór de datum en tijd van invoer moeten zijn, maar binnen de activeringsperiode.

 

 1. Restituties: 
  1. Jupiler Blue: volledig terugbetaalde verpakkingen op de 6x33cl verpakking Jupiler Blue blik;
  2. Jupiler 0.0: 5% terugbetaling voor elk doelpunt gescoord op Jupiler 0.0 Cold Grip multipacks in de volgende formaten: 6x33cl en 4x50cl; op de Jupiler 0.0 verpakking van de volgende grootte: 12x35.5cl;
  3. Corona 0.0 en Corona EXTRA: 5% terugbetaling voor elke medaille gewonnen door het Belgische team op de Olympische Spelen op de volgende Corona fles multipacks: 6x33cl Corona Extra en 6x33cl Corona Cero.
  4. Corona 0.0 en Corona EXTRA: 5% terugbetaald voor elke extra graad boven 25°C op de volgende Corona fles multipacks: 6x33cl Corona Extra en 6x33cl Corona Cero.

 

 

 1. Maximaal één deelnemer kan een terugbetaling verdienen. Terugbetalingen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of verplaatsbaar en worden in geen geval contant betaald. Terugbetalingen worden niet vervangen in geval van verlies. De organisator behoudt zich het recht voor om deze actie voortijdig te beëindigen, de actie (of de voorwaarden van de actie) te wijzigen of de te winnen prijs te vervangen door een andere prijs van gelijkwaardige aard en waarde.

 

 1. Terugbetalingen kunnen niet worden gecombineerd met andere promoties die in de winkel aanwezig zijn tijdens de activeringsperiode van “Cashback”. Daarom worden er alleen terugbetalingen gedaan als het pakket voor de volledige prijs is gekocht.

 

 1. Overige details en voorwaarden van de terugbetaling:

 

 1. Restituties:
  1. Gasten dienen 18 jaar of ouder te zijn.
  2. Terugbetalingen zijn niet inwisselbaar en niet-restitueerbaar. Restituties zijn alleen geldig voor de aangegeven data en tijden; Er zal geen alternatief beschikbaar zijn.
  3. Deze Activering wordt niet georganiseerd of uitgevoerd door de Rode Duivels, de Olympische Spelen of enige andere genoemde organisatie en aanvaardt in dit verband geen verantwoordelijkheid.
  4. Als een terugbetaling door de deelnemer wordt geannuleerd, wordt er geen alternatieve terugbetaling verleend en wordt er voor alle duidelijkheid geen compensatie toegekend.

 

 

 1. De terugbetaling wordt naar de deelnemers gestuurd met behulp van de gegevens die tijdens de registratie en de kennisgeving aan de deelnemer zijn verstrekt. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zijn correcte en actuele contactgegevens te verstrekken bij deelname aan de activering en/of bevestiging van acceptatie van de Beloning/Restitutie om zijn Beloning/Terugbetaling te verwerken. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet verstrekken van de juiste informatie door deelnemers die van invloed is op de acceptatie van de beloning/restitutie of de levering van hun beloning/terugbetaling. De terugbetaling wordt uiterlijk 2 weken na verzending van de gegevens aan de deelnemer overgemaakt.

 

3 Deelname

 1. Elke natuurlijke persoon die minstens 18 jaar oud is en gedomicilieerd is in België kan deelnemen aan de Activering. De deelname van medewerkers van de Organisator en iedere andere persoon die direct of indirect heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze Activatie (zoals merchandisers, winkeliers en hun personeel, etc.) is uitgesloten. Eveneens uitgesloten: alle personen die samenwerken, of die samenwerken in het kader van een juridische of rechtsgemeenschap, of op enige andere wijze, om hun kansen op succes te vergroten. Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die verloren, vertraagd, beschadigd, beschadigd, verkeerd geadresseerd of onvolledig zijn of die om welke technische, leverings- of andere reden dan ook niet kunnen worden afgeleverd. Bewijs van verzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van ontvangst.

 

 1. Onvolledige deelname leidt tot onmiddellijke uitsluiting van activering. De gegevens die op het registratieformulier zijn opgeslagen, mogen in geen geval worden gewijzigd, gecorrigeerd of aangepast. De Organisator garandeert geen continue of veilige toegang tot het TaDa-platform. 

 

 1. De Organisator streeft ernaar om een eerlijke en veilige Activering te regelen en misbruik en bedrog te voorkomen. Als u inreist op een manier die niet in overeenstemming is met deze Algemene Voorwaarden, wordt uw inzending (en een van uw bijbehorende aliassen) gediskwalificeerd. Elke toegekende restitutie kan nietig zijn en kan worden teruggevorderd, en de organisator behoudt zich het recht voor om u gedurende een periode van ten minste zes maanden te verbieden deel te nemen aan toekomstige activeringen. Om deze reden behoudt de Organisator zich te allen tijde het recht voor om:

 

 1. De geschiktheid van deelnemers en/of voorlopige deelnemers op meerdere manieren te verifiëren door de informatie op te vragen die zij redelijkerwijs nodig acht voor dit doel. Registratie of ontvangst van een terugbetaling kan worden ingehouden totdat de verificatie is voltooid.
 2. Diskwalificeer inzendingen die niet rechtstreeks zijn gedaan door de persoon die deelneemt aan de activering.
 3. Inzendingen diskwalificeren die zijn gemaakt met behulp van anonieme e-mailservices zoals, maar niet beperkt tot, GuerillaMail, Dispostable of Mailinator.
 4. Bulkinzendingen van individuen, verkopers, consumentengroepen of derden, onvolledige inzendingen en inzendingen die via macro's of andere geautomatiseerde middelen zijn ingediend, diskwalificeren.
 5. Inzendingen diskwalificeren die verder gaan dan het toegestane maximum, of inzendingen die technieken gebruiken zoals "scripting", "brute force", het maskeren van identiteit door IP-adressen te manipuleren, het gebruik van aliassen of identiteiten anders dan die van henzelf, of op een andere manier.
 6. Diskwalificeer deelnemers die knoeien met het registratieproces.
 7. Inzendingen diskwalificeren die anderszins niet voldoen aan de vereisten van deze Algemene Voorwaarden.
 8. De activering te annuleren, te wijzigen of op te schorten als deze niet kan doorgaan zoals gepland om redenen zoals, maar niet beperkt tot, sabotage, ongeoorloofde tussenkomst, fraude, oneerlijkheid, technische storingen of enige andere oorzaak buiten de controle van de organisator die het beheer, de veiligheid, de eerlijkheid, de integriteit of het juiste gedrag van deze activering corrumpeert of beïnvloedt.

 

 

 1. De Organisator kan te allen tijde een persoon voor een bepaalde periode uitsluiten van deelname aan de activering in geval van schending van een van de deelnamevoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of frauduleuze deelname in verband met de activering.

 

 1. Het gebruik van enig programma of enig ander middel (aanpassing of bewerking van de site) dan het programma van de site is ten strengste verboden en zal leiden tot uitsluiting van de deelnemer. Als dit het geval is, kan deze laatste worden vervolgd wegens inbreuk op het auteursrecht.

 

 1. Elke poging tot fraude zal leiden tot de onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer in kwestie.

 

 1. Als we frauduleus of onoprecht gedrag van de consument of klant vermoeden, hebben we het recht om de distributie van terugbetalingen op te schorten totdat de uitkomst van verder onderzoek is bepaald.

 

4 Bepaling van de deelnemers

 1. Selectie van deelnemers: tijdens de activeringsperiode krijgt elke persoon die tijdens de voorziene periode zijn persoonlijke gegevens en het aankoopbewijs van een hierboven vermeld pakket heeft ingevoerd, het percentage terugbetaald dat is toegewezen op basis van de gelegenheid.

 

 1. Kennisgeving aan de deelnemer: Voorlopige deelnemers worden onmiddellijk op het scherm op de hoogte gebracht en gevraagd de instructies te volgen om hun terugbetaling te claimen. Alle deelnemers wordt gevraagd om aanvullende gegevens (leeftijd, volledige naam en e-mailadres) en hun bankrekeninggegevens (volledige kaartnaam, IBAN-nummer) te verstrekken. Deelnemers ontvangen ook binnen 2 weken een bevestigingsmail op het e-mailadres dat is gebruikt bij de registratie ter bevestiging van hun terugbetaling. De Organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren als hij/zij niet alle informatie volledig invult of als zijn/haar verzoek buiten de daarvoor bestemde zones valt. Ze kunnen de terugbetaling vervolgens terugsturen naar de activeringspot.

 

 1. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de restitutie. Het ontslaat de Organisator van elke aansprakelijkheid in dit verband.

 

 

5 Regels en acceptatie

 1. Acceptatie van restitutie: Zodra is bevestigd dat u in aanmerking komt voor een restitutie en de restitutie is geaccepteerd, vindt kennisgeving van de toewijzing van restituties plaats binnen 14 dagen nadat de restituties zijn geaccepteerd. In het onwaarschijnlijke geval dat een deelnemer geen bericht heeft ontvangen om zijn of haar restitutie te regelen, moet de deelnemer de organisator hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar consumer.care@ab-inbev.com. Als een deelnemer dit niet doet, behoudt de organisator zich het recht voor om de restitutie niet opnieuw uit te geven of de waarde van de restitutie naar eigen goeddunken te beperken.

 

 1. Terugbetalingen worden uiterlijk 2 weken na de laatste dag van activering aan de deelnemers uitgedeeld. 

 

6 Communicatie

 1. Met uitzondering van het verzenden van deze Algemene Voorwaarden of de kennisgeving aan de deelnemer, zal er geen enkele vorm van communicatie, fysiek of elektronisch, plaatsvinden tijdens de duur van de Activering.

 

 1. Ontvangers en deelnemers worden gecontacteerd via het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven.

 

 1. De Organisator kan ontvangers en/of deelnemers vragen om deel te nemen aan de reclame die voortvloeit uit de Activatie. Deelname is ter beoordeling van de ontvangers of deelnemer en is geen voorwaarde voor acceptatie van de terugbetaling.

 

7 Burgerlijke aansprakelijkheid

 1. Door zich in te schrijven, gaat de deelnemer ermee akkoord gebonden te zijn aan de volledige voorwaarden van de Activering.

 

 1. In het geval van een discrepantie tussen deze Algemene Voorwaarden en die van promotiemateriaal, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

 

 

 1. Als een deel van deze Algemene Voorwaarden als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt de rest niet aangetast en blijft deze volledig van kracht.

 

 1. In geval van betwisting of een geval waarin dit reglement niet voorziet, zijn de beslissingen van de Organisator definitief en kunnen er geen beroep tegen worden aangetekend.

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en de interpretatie en toepassing ervan zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

 

 

Artikel 8. Algemeen

 

 1. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevallen van overmacht of om welke reden dan ook buiten de controle van de organisator die de wijziging, opschorting of annulering van de activering vereist. De organisator is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van zijn verplichtingen om redenen buiten zijn redelijke controle als gevolg van overmacht, wereldwijde of regionale epidemie of pandemie, ongunstige weersomstandigheden, brand, arbeidsconflict, oorlog, terroristische activiteiten, vijandelijkheden, politieke onrust, rellen, burgerlijke onrust,  pest of andere natuurrampen of enige andere omstandigheid.

 

 1. De organisator en de aan hem gelieerde agentschappen en bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enig verlies (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte, speciale of gevolgschade of winstderving), geleden of geleden kosten of schade (al dan niet als gevolg van nalatigheid van een persoon) in verband met deze activering of de acceptatie of het gebruik van de beloning(en)/terugbetaling,  met uitzondering van enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten. Niets sluit de aansprakelijkheid van de organisator uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van zijn nalatigheid.

 

 1. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan de activering of de toekenning van de beloning/restitutie. In geval van onregelmatigheden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten die zich voordoen in de webgenerator of de promotor, beslist de organisator autonoom hoe het probleem wordt verholpen en/of aangevuld. De beslissing van de organisator kan niet worden aangevochten.

 

 1. Het afdrukken van fouten, spel- of andere vergissingen, technische problemen of andere problemen die verband houden met of voortvloeien uit de Activering kan niet worden ingeroepen als grond voor compensatie, verplichting of aansprakelijkheid van de Organisator. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen die het onmogelijk maken om deel te nemen aan de Activering of die het continue en ononderbroken verloop van de Activering verhinderen.

 

 

 

 1. De Organisator kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor een miscommunicatie van gegevens die zou leiden tot een verkeerd adres of tot een voor de deelnemer onbekend adres. Als een terugbetaling (1) niet op tijd aankomt als gevolg van verlies en/of vertraging in de levering door de postdiensten, en/of (2) opzettelijk of per ongeluk wordt beschadigd door de postdiensten, kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld. Met betrekking tot eventuele kosten van deelname aan de Activatie is er geen verhaal op de Organisator.

 

 

 1. Privacy- en gegevensbeschermingsbeleid

Verwerkingsverantwoordelijke: In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - die sinds 25 mei 2018 van kracht is, informeren wij de betrokkenen dat de verwerkingsverantwoordelijke InBev Belgium BVBA is, gevestigd te Industrielaan 21, 1070, Brussel.

Doel van de verwerking: Het belangrijkste doel van de verwerking is het beheren van uw deelname aan het evenement, de wedstrijd en de levering van terugbetalingen aan deelnemers.

Het tweede doel van de verwerking, in het geval dat u het vakje hebt aangevinkt om uw toestemming te geven voor direct marketing, is het verzenden van nieuws, Activaties en aanbiedingen van de Organisator en zijn groepsentiteiten per e-mail. Deze wordt alleen verzonden als de betrokkene daar actief toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Privacybeleid https://ab-inbev.be/privacy-policy.

Categorieën van persoonsgegevens: De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt zijn: naam, voornaam, geboortedatum, woonadres, e-mailadres of, bij gebrek daaraan, account-e-mailadres, telefoonnummer.

Rechtsgrond voor de verwerking:

De rechtsgrond voor de verwerking is het gerechtvaardigd belang van InBev Belgium bij de organisatie en uitvoering van de activatie/het evenement.

De wettelijke basis voor verwerking met betrekking tot direct marketing is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, uw persoonsgegevens worden niet verwerkt als u geen actieve toestemming hebt gegeven om u marketinginformatie van ABI te verstrekken.

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het beheer van het evenement of de activatie. Als u weigert de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken, kunt u niet deelnemen.  Voor elke andere verwerking van persoonsgegevens zal de uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer worden gevraagd.

Bestemming van de gegevens: De persoonsgegevens die voor deze verwerking worden gebruikt, worden aan geen enkele ontvanger doorgegeven.

Rechten van personen: Betrokkenen kunnen te allen tijde de volgende rechten uitoefenen:

 1. Recht op inzage: De betrokkene kan bevestiging krijgen van de persoonsgegevens die door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.
 2. Recht op rectificatie: De betrokkene heeft het recht om de correctie van onjuiste of onvolledige gegevens te vragen.
 3. Recht op gegevenswissing: de betrokkene kan verzoeken dat zijn of haar gegevens niet zonder onnodige vertraging worden verwerkt, wanneer de toestemming wordt ingetrokken of de rechtsgrond voor de verwerking niet langer bestaat.
 4. Recht op beperking van de verwerking: De betrokkene heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te eisen wanneer de voorwaarden van artikel 18 van de AVG van toepassing zijn.
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens De betrokkene kan zijn of haar persoonsgegevens opvragen en, in voorkomend geval, moeten deze in een gestructureerd en toegankelijk formaat aan hem of haar worden meegedeeld. 
 6. Recht van bezwaar: De betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens en de verwerkingsverantwoordelijke zal elke verwerking staken, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de uitvoering van de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of de bevinding,  het uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Recht om toestemming in te trekken: de betrokkene kan zijn/haar toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

Betrokkenen kunnen hun rechten uitoefenen door hun verzoek in te dienen via de volgende link https://contactus.ab-inbev.com/en.

Of door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG): dataprotectionofficer_eu@ab-inbev.com

Bewaartermijn: De persoonsgegevens waarop deze verwerking betrekking heeft, worden bewaard totdat de wedstrijd heeft plaatsgevonden en de terugbetaling is doorgestuurd naar de deelnemer, waarna de betreffende persoonsgegevens worden verwijderd. Voor betrokkenen die hebben ingestemd met de verwerking van hun gegevens voor zakelijke doeleinden, worden deze verwerkt gedurende een periode van 2 jaar na de laatste communicatie met de betrokkene.

Technische en organisatorische maatregelen (MTD): De verwerkingsverantwoordelijke zal de technische en organisatorische maatregelen nemen die nodig zijn om de veiligheid van de verwerking te garanderen.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit : De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt ons privacybeleid inzien via: https://ab-inbev.be/privacy-policy.